Gode muligheder for fiskeri

 

Skals Å

Skals åens løb er meget forskelligartet, skiftende mellem det langsomt henflydende, til de meget kraftige strømpartier man bla. ser nedstrøms broerne ved Løvel og Ejstrup.

Havørreden er den altdominerende fisk i Skals å, der tidligere levede i skyggen af områdets andre vandløb, men i dag nok den der kaster allerflest ørreder af sig. 

Denne store dybe å afvander et kollosalt geografisk område, og er umiddelbart meget svær at læse pga. det uigennemsigtige vand, der ofte gør det svært at se bunden. Det uklare vand skyldes at Skals å afvander en lang række søer, bla. Fussing sø, Tjele Langsø, Hærup sø, Klejtrup sø og Glenstrup sø. At vandet er uklart er til tider en stor fordel for lystfiskeren, for selv på en varm solskinsdag kan det nemlig lade sig gøre at fange havørred i Skals å. 

Foreningens arbejde med at restaurere gydebanker i sidebækkene, el-fiske og udsætte yngel, har i den grad båret frugt, og idag har vi et havørredvand i absolut topklasse.

 Viborg Sportsfiskerforenings fiskeret begynder et par hundrede meter opstrøms Løvelbro ved hovedvej A13, og slutter ved åens udløb i Hjarbæk Fjord, ialt omkring 25 km åbred. 

Naturen ved I den mægtige Skals ådal er primært store engarealer og græsningsområder.

læs mere